تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
📌 نِــــوِشــتِــه هـــــایِ چَــــــنــد خَـــــــطّــی


 این زبان عجیب از کجا آمده است ؟!

 وقتی می‌خواهید از دستگاه‌های عابر بانک، پول بگیرید، روی صفحه می‌نویسد:

"دستگاه در حال شمارش وجه می‌باشد."

این یعنی: دستگاه دارد پول می‌شمارد.


 روی برخی پل‌های عابر پیاده نوشته شده: " تکدی گری، چهره شهر را زشت می‌کند."


🔴راز اعتماد تودۀ مردم به منافقین چیست؟


درسنامۀ #تاریخ_تحلیلی_اسلام 

جلسۀ 51


#حجت_الاسلام_پناهیان:


من امشب این #راز را براساس آیات و روایات برای شما بیان خواهم کرد. 


گاه به جایی می رسیم که به سکوت هم مشکوک می شویم...

به اینکه چرا با همه ضلالت ها...

مورد سرزنش قرار نمی گیریم...

مدام منتظر بلای خالق...اما...


خدا...

می بیند...ناراحت می شود...


 در وسعت جهانی که غربی‌ها آن را "جهان سوم" نامیده‌اند، بجز ایران، حتی یک کشور یا انقلاب دیگر وجود ندارد که  بعد از تأسیس نظام حکومتی، در برابر ضرورت «توسعه اقتصادی» لزوماً متوجه به جناح غرب‌زدگان و وابستگان به تفکر اجنبی نشده باشد.

با علم به این تجربه تاریخی است که #بنی‌صدر و #قطب‌زاده و #دکتر_یزدی... خود را برای قبضهٔ رئوس مدیریت‌ها در حکومت جمهوری اسلامی مُحق می‌دانستند و حتی به نقل از مرحوم #شریعتی، بنی‌صدر از سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب خود را عنوان اولین رئیس جمهور ایران معرفی می‌کرده است.


#سیدمرتضی_آوینی

#آغازی_بر_یک_پایان 

مقالهٔ گرداب شیطان

نشر واحه 

ص ۳۶.سید سعید ۹۵-۵-۱۰ ۰ ۰ ۴۸۵

سید سعید ۹۵-۵-۱۰ ۰ ۰ ۴۸۵


🌿 دگرگون کردن تلقى آدم‏ها از خویش و نفوذ دادن مهره‏ هاى مسلط در کار

استاد علی صفایی حائری


#امام_صادق آن قدر آدم داشت که بتواند با کودتایى دستگاه عباسى را بردارد. و #حسین هم حتى آن قدر افراد داشت که بتواند با کشتن یزید به طور ناگهانى بر صحنه مسلط شود؛ ولى مسأله این بود که هنوز مردم آمادگى نداشتند و حتى پس از شهادت حسین و مرگ یزید رو به حکومت علوى نیاوردند، که دیگران بر صحنه نشستند. ❌ﺩﺭﺧﺖ ﻧﺨﻞ ﺩﺭﺧﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺍﺳﺖ ...

❌وقتی نخلی را می خواهند قطع کنند؛ میگویند بکشش !!

❌ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﺎ بیشتر میدانند ﮐﻪ ﭼﻪ میگویم ...

❌ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺧﺖ، ﻧﺒﺎﺕ ﻧﯿﺴﺖ...


وقتی برای خدایی شدن قسم هایم پشیمان می شد...

و در خلاصه ی تمام سایه هایم...

پرنده ای پر نمی زد...

می گفت...

کاش...

با نوازشم، به خواب غفلت نمی رفت...🔵❌ﺑﺴﻢ ﺍﻟﺮﺏ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ


❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﯾﮏ ﻗﺪﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﻇﻬﻮﺭ ...

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻢ، ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺯﯾﺎﺩ !.

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺟﻨﮓ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﮐﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ...

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺟﺒﻬﻪ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﺳﮑﻮﯼ ﭘﺮﺗﺎﺏ ...

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺭﺯﻣﻨﺪﻩﻫﺎ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﻣﯽﺭﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ...

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺷﻬﯿﺪ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻦ ﮔﻞ ﭘﺮﭘﺮ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺁﻣﺪﻩ - ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺏ ﻭ ﺑﻼ ﺁﻣﺪﻩ ...

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺷﻬﺪاء ؟؟
🔵❌پای درددل ﺭﻫﺒﺮ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ :


❌ﻏﺼّﻪ‌ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؛ ﻣﻦ ﺍﺻﻼً ﻧﻤﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻏﺼّﻪ‌ﻫﺎ ﻭ ﻏﻤﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﻨﻢ؛ ﺑﺤﻤﺪﺍﻟله ﻏﻤﮕﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ؛ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺍﻭﻟﯿﺎﯼ ﺍﻭ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﻤﮕﺴﺎﺭﻧﺪ .


❌ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ‌ﻃﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻥ‌ ﻃﻮﺭ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﯾﮏ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ؛ ﺩﻝ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﯽ‌ ﺷﮑﻨﺪ !!
🔵❌لطفاً این متن را دو بار بخوانید :👇👇👇

🔵❌لطفاً این متن را دو بار بخوانید :👇👇👇


❌ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﻧﺎلها یک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺣﺶ ﺭﻭ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﮑﺮﺩ.


❌نشاﻥ می داد یک ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺤﻘﻖ یک ﺳﺮﯼ ﻻﺷﻪ ﻣﺮﻍ ﺭﻭ ﺩﺍﺧﻞ یک ﺗﻮﺭﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﯼ ۱۰-۲۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺣﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩند.


۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

نوشته هایی که کمی صبر می خواهد برای خواندن و حوصله...
خواهان این که فرهنگ سه خطّی را از هوای سرها دور کنیم...

برای خواندن حوصله بفرماییم...
+ یازهرا سلام الله