تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
📌 نِــــوِشــتِــه هـــــایِ چَــــــنــد خَـــــــطّــیﺧﻮﺍﻫﺶ می ﻛﻨﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺁﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺁﮔﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ !!86 ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎﻟﺰﯼ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ !!


ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ  ﺍﺯ 3000 ﻧﻔﺮ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ !! ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﺣﻤﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﺳﺖ !!


ﻟﻄﻔﺎ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ :


1 - ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ میشوﻧﺪ ﻭ 


️ به اندازهٔ کفایت از خدا چیز بخواهید. رزق دست خداست، کم و زیادش می‌کند. گاهی با یک ساعت کار، رزق یک‌سال را می‌دهد. اینجور نیست که هر کس کم برود کم به او بدهد و هرکس زیاد برود زیاد بدهد. عمده روحیه شماست که به قدر احتیاج بروید، نه برای جمع کردن مال که عبد دنیا شوید. امیدوارم خداوند در دلِ کار به شما یاد بدهد.

اگر شما خود را به زحمت انداختی برای پول درآوردن و در این راه خود را هلاک کردی به چه درد می خورد؟

راحتی را داده‌ای برای آینده‌ای که نداری. می‌گوید پول‌ها را جمع می‌کنم برای پس‌انداز. کسی که خودش را نفله کند پس‌انداز لازم ندارد. شما آرام بروید و به اندازه نیازتان کسب کنید. یک‌وقت می‌بینی زیاد هم می‌دهد.


#میرزااسماعیل_دولابی

#طوبای_محبت

انتشارات محبت 

ج ۱، ص ٣٦.


سید سعید ۹۵-۵-۲۵ ۲ ۰ ۶۴۲

سید سعید ۹۵-۵-۲۵ ۲ ۰ ۶۴۲


ﻫﻮﻝ ﻫﻮﻟﮑﯽ ﻭ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﯽ

ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﺗﮑﻠﯿﻒ

ﺍﻣﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺭﻓﻊ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻧﻤﯽﺷﻮند !!


ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﭼﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﺳﺖ !!

ﭘﺮ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺑﻮ

ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﺟﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﻡِ ﺩﺳﺘﯽ

ﺍﯾﻦ ﭼﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﺭ ﻓﻨﺠﺎﻥ


خیابان خاوران توی یک فرش شویی بمب زده بودند و عمل نکرده بود. رفتیم بمب را در آوردیم. همه چیز درست بود ولی خرج کمکی آن را نزده بود.


ما فرمی ‌داشتیم که باید بعد از خنثی کردن بمب پر می‌کردیم. توی فرم نوشته بود: چرا بمب عمل نکرده ؟... گاهی وقت ها واقعا دلیلی پیدا نمی‌کردیم. اوایل جلویش خط می‌کشیدیم و گاهی وقت ها هم می‌نوشتیم : خدا خواسته ...


عمل نکردن این بمب ها طبیعی نبود. ذهنم درگیر بود. صرف نظر از انگیزه اصلی این که چرا زنان متاهل خیانت می ‌کنند، نفس این امر در میان متولدین دهه شصت و پنجاه به شدت رو به فزونی و گسترش است.


موضوع نگران کننده برای من این است که این مهلکه افرادی را به درون خود می ‌کشاند که نه می‌ خواستند و نه حتی تصورش را میکردند که وارد رابطه‌ای دیگر شوند.


اما به خودشان که آمدند، دیدند خیانت دارد اتفاق می ‌افتد !!


روزِ خوب...

روزی ست که همه ی حرفایم با تو...یکی شود...

خاطره هایم یکی شود...

و قول هایم، قصه نشود...شکسته نشود...


روزِ خوب روزی ست که...


از برادر مخملباف تا مِستر مُهمَل باف !!


به دوستی میگفت : میبایستی منبر روحانیون را به پرده سینماها برد تا جوانان مجبور به شنیدن شوند، یا در جایی در مذمت کار کردن با هنرمندان قبل انقلاب گفت، قرآن تکلیف مرا معلوم کرده است .


از غیر مؤمنین برای خودتان دوست نگیرید !! معنی تبری و تولی در اسلام همین است


#بصیرت_افزا


 آیت‌الله حائری شیرازی: می‎گویید فرق امام با مراجع تقلید قبل از خودش چه بود؟ جاذبه‎ای که در امام بود چرا در بقیه نبود؟ 

یک اتفاقی افتاد.

یعقوب(ع) از دوری یوسف(ع) کور شده بود. از بس غصه خورده بود و گریه کرده بود چشمانش سفید شده بود. 

یوسف(ع) می‎خواست که یعقوب(ع) به مصر بیاید. چه کرد؟ یعقوب(ع) با چشم نابینا که نمی‎توانست به سمت مصرِ یوسف برود؟

 یوسف(ع) لباس و پیراهنش را به برادرانش داد که به پدر بدهند


مثل لیوانِ آبی...

سجادِ سرم...

سجاده می خواهد...


می خواهم سر به مهری را...

لیوانِ آب...

رفع عطش...

افطارِ سحرگاهی...


 خاطره ای از یک مهندس نفت !!


 ﺳﺎﻝ ۸۱ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ به ﺑﻨﺪﺭ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﯽ وارد شدم .


 ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺍﻭﺝ ﮐﺎﺭ ﺗﻮ ﭘﺎرﺱ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺸﺪ. ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩﻡ،ﮐﺴﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻡ ﻧﺪﺍﺷﺖ.


 ﺑﺎ ﯾﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﻡ، ﻣﺮﺩ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩ، ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺵ، ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻤﻮﻥ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ،


۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

نوشته هایی که کمی صبر می خواهد برای خواندن و حوصله...
خواهان این که فرهنگ سه خطّی را از هوای سرها دور کنیم...

برای خواندن حوصله بفرماییم...
+ یازهرا سلام الله