تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
📌 نِــــوِشــتِــه هـــــایِ چَــــــنــد خَـــــــطّــی


۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رسوایی» ثبت شده است

هنر این نیست که نقاش و خطاط و عکاس و... باشیم...که این هم هنر است لکن...

 ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم / جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

 عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است / کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم

 رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم / سرّ حق بر ورق شعبده ملحق نکنیمﺧﻮﺍﻫﺶ می ﻛﻨﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺁﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺁﮔﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ !!86 ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎﻟﺰﯼ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ !!


ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ  ﺍﺯ 3000 ﻧﻔﺮ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ !! ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﺣﻤﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﺳﺖ !!


ﻟﻄﻔﺎ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ :


1 - ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ میشوﻧﺪ ﻭ 


نوشته هایی که کمی صبر می خواهد برای خواندن و حوصله...
خواهان این که فرهنگ سه خطّی را از هوای سرها دور کنیم...

برای خواندن حوصله بفرماییم...
+ یازهرا سلام الله