تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
📌 نِــــوِشــتِــه هـــــایِ چَــــــنــد خَـــــــطّــی


۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیاسی» ثبت شده است

چندتا از مناظره های امام رضا علیه السلام را در این فرصت روز عید ان شالله قسمت شد نگاه کنید، در این گفتمان هایی که از حضرت ثبت شده است ویژگی های خاصی، از نوع برخورد، رفتار و منش حضرت وجود دارد که مخصوصا در این زمان با وجود این همه اختلافات فرهنگی، سیاسی - جناحی، اعتقادی و غیره ؛ اگر هر کدام از ما این رفتار را در بحث و گفتگوهایمان داشته باشیم، قطعا هم خدا از ما راضی تر خواهد بود هم خلق خدا...


ویژگی اول امام در گفتگو:  از خودش هیچ حرفی نمیزند و منیت ندارد... / غالبا همه ی مردم از کسی که خود تعریفی می کند خوششان نمی آید.

ویژگی دوم امام :  رعایت حد سخن می کنند و درازگویی نمی کنند... / خودمان را عالم کل و طرف مقابلمان را جاهل کل ندانیم.../ خیلی از دعواها و بحث هایی که باعث ناراحتی بین زن و شوهر می شود بخاطر این است که یکی از طرفین با سرعت 120 کیلومتر فقط حررررف می زند و نمی گذارد طرف مقابل نطقی داشته باشد...

ویژگی سوم امام :  مستند صحبت می کند... / خیلی ها که با هم صحبت می کنند دست کم در هر ده جمله یکبار می گویند، از یکی شنیدم!!!


از برادر مخملباف تا مِستر مُهمَل باف !!


به دوستی میگفت : میبایستی منبر روحانیون را به پرده سینماها برد تا جوانان مجبور به شنیدن شوند، یا در جایی در مذمت کار کردن با هنرمندان قبل انقلاب گفت، قرآن تکلیف مرا معلوم کرده است .


از غیر مؤمنین برای خودتان دوست نگیرید !! معنی تبری و تولی در اسلام همین است🔵❌ﺑﺴﻢ ﺍﻟﺮﺏ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ


❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﯾﮏ ﻗﺪﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﻇﻬﻮﺭ ...

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻢ، ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺯﯾﺎﺩ !.

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺟﻨﮓ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﮐﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ...

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺟﺒﻬﻪ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﺳﮑﻮﯼ ﭘﺮﺗﺎﺏ ...

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺭﺯﻣﻨﺪﻩﻫﺎ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﻣﯽﺭﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ...

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺷﻬﯿﺪ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻦ ﮔﻞ ﭘﺮﭘﺮ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺁﻣﺪﻩ - ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺏ ﻭ ﺑﻼ ﺁﻣﺪﻩ ...

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺷﻬﺪاء ؟؟
🔵❌پای درددل ﺭﻫﺒﺮ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ :


❌ﻏﺼّﻪ‌ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؛ ﻣﻦ ﺍﺻﻼً ﻧﻤﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻏﺼّﻪ‌ﻫﺎ ﻭ ﻏﻤﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﻨﻢ؛ ﺑﺤﻤﺪﺍﻟله ﻏﻤﮕﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ؛ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺍﻭﻟﯿﺎﯼ ﺍﻭ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﻤﮕﺴﺎﺭﻧﺪ .


❌ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ‌ﻃﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻥ‌ ﻃﻮﺭ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﯾﮏ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ؛ ﺩﻝ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﯽ‌ ﺷﮑﻨﺪ !!


نوشته هایی که کمی صبر می خواهد برای خواندن و حوصله...
خواهان این که فرهنگ سه خطّی را از هوای سرها دور کنیم...

برای خواندن حوصله بفرماییم...
+ یازهرا سلام الله