️ به اندازهٔ کفایت از خدا چیز بخواهید. رزق دست خداست، کم و زیادش می‌کند. گاهی با یک ساعت کار، رزق یک‌سال را می‌دهد. اینجور نیست که هر کس کم برود کم به او بدهد و هرکس زیاد برود زیاد بدهد. عمده روحیه شماست که به قدر احتیاج بروید، نه برای جمع کردن مال که عبد دنیا شوید. امیدوارم خداوند در دلِ کار به شما یاد بدهد.

اگر شما خود را به زحمت انداختی برای پول درآوردن و در این راه خود را هلاک کردی به چه درد می خورد؟

راحتی را داده‌ای برای آینده‌ای که نداری. می‌گوید پول‌ها را جمع می‌کنم برای پس‌انداز. کسی که خودش را نفله کند پس‌انداز لازم ندارد. شما آرام بروید و به اندازه نیازتان کسب کنید. یک‌وقت می‌بینی زیاد هم می‌دهد.


#میرزااسماعیل_دولابی

#طوبای_محبت

انتشارات محبت 

ج ۱، ص ٣٦.