روزِ خوب...

روزی ست که همه ی حرفایم با تو...یکی شود...

خاطره هایم یکی شود...

و قول هایم، قصه نشود...شکسته نشود...


روزِ خوب روزی ست که...

اگر با تو نباشم...

تحمل برایم سخت...

گذشت سخت...

و دل تنگی امان بریده می شود...


ماتم کده...

جایست که همه باشند...

جزء تو...

و چقدر دل سوز است...

با همه باشم...

جزء تو...


عذاب می بینم...

از بغض و خوابِ بد...

از یک نفس زل زدن، به روزگارِ داغون و تکراری...تو را می خواهم...

و جزء تو...

فقط...گریه می کنم...


یَا حَبِیبَ مَنْ لا حَبِیبَ لَهُ یَا طَبِیبَ مَنْ لا طَبِیبَ لَهُ یَا مُجِیبَ...

من مسافرم...

مسافری که راهم افتاده به تو...


#روز_خوب #نقطه #سیدسعیدبابائیان