گاه به جایی می رسیم که به سکوت هم مشکوک می شویم...

به اینکه چرا با همه ضلالت ها...

مورد سرزنش قرار نمی گیریم...

مدام منتظر بلای خالق...اما...


خدا...

می بیند...ناراحت می شود...

چیزی نمی گوید...


نه اینکه...

مستحق نباشیم...

گاهی می بخشد...اما گاهی دلخوریست...


روزه...

در لطافتش همین بس که...

نوعی تشبّه به خالق است...

نمی خورد...نمی آشامد...

نمی خوریم...نمی آشامیم...


اگر فکر می کنیم دلخورِ ماست...

این شباهت...

اثبات پشیمانیست...

و روزه...

حالِ دلِ ماست...


لاَ تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً...

برای ما...

با هر اشتباه...

با هر تردید...

راهی هست...

اگر بدانیم اشتباه کردیم...

❤نقطه 

#دلخور #نقطه #سیدسعیدبابائیان