تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
📌 نِــــوِشــتِــه هـــــایِ چَــــــنــد خَـــــــطّــی


۱۵ مطلب با موضوع «نوشته های سیاسی» ثبت شده است

 خاطره ای از یک مهندس نفت !!


 ﺳﺎﻝ ۸۱ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ به ﺑﻨﺪﺭ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﯽ وارد شدم .


 ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺍﻭﺝ ﮐﺎﺭ ﺗﻮ ﭘﺎرﺱ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺸﺪ. ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩﻡ،ﮐﺴﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻡ ﻧﺪﺍﺷﺖ.


 ﺑﺎ ﯾﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﻡ، ﻣﺮﺩ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩ، ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺵ، ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻤﻮﻥ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ،


🔴راز اعتماد تودۀ مردم به منافقین چیست؟


درسنامۀ #تاریخ_تحلیلی_اسلام 

جلسۀ 51


#حجت_الاسلام_پناهیان:


من امشب این #راز را براساس آیات و روایات برای شما بیان خواهم کرد. 


 در وسعت جهانی که غربی‌ها آن را "جهان سوم" نامیده‌اند، بجز ایران، حتی یک کشور یا انقلاب دیگر وجود ندارد که  بعد از تأسیس نظام حکومتی، در برابر ضرورت «توسعه اقتصادی» لزوماً متوجه به جناح غرب‌زدگان و وابستگان به تفکر اجنبی نشده باشد.

با علم به این تجربه تاریخی است که #بنی‌صدر و #قطب‌زاده و #دکتر_یزدی... خود را برای قبضهٔ رئوس مدیریت‌ها در حکومت جمهوری اسلامی مُحق می‌دانستند و حتی به نقل از مرحوم #شریعتی، بنی‌صدر از سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب خود را عنوان اولین رئیس جمهور ایران معرفی می‌کرده است.


#سیدمرتضی_آوینی

#آغازی_بر_یک_پایان 

مقالهٔ گرداب شیطان

نشر واحه 

ص ۳۶.سید سعید ۹۵-۵-۱۰ ۰ ۰ ۱۴۴

سید سعید ۹۵-۵-۱۰ ۰ ۰ ۱۴۴🔵❌ﺑﺴﻢ ﺍﻟﺮﺏ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ


❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﯾﮏ ﻗﺪﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﻇﻬﻮﺭ ...

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻢ، ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺯﯾﺎﺩ !.

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺟﻨﮓ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﮐﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ...

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺟﺒﻬﻪ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﺳﮑﻮﯼ ﭘﺮﺗﺎﺏ ...

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺭﺯﻣﻨﺪﻩﻫﺎ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﻣﯽﺭﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ...

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺷﻬﯿﺪ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻦ ﮔﻞ ﭘﺮﭘﺮ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺁﻣﺪﻩ - ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺏ ﻭ ﺑﻼ ﺁﻣﺪﻩ ...

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺷﻬﺪاء ؟؟
🔵❌پای درددل ﺭﻫﺒﺮ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ :


❌ﻏﺼّﻪ‌ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؛ ﻣﻦ ﺍﺻﻼً ﻧﻤﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻏﺼّﻪ‌ﻫﺎ ﻭ ﻏﻤﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﻨﻢ؛ ﺑﺤﻤﺪﺍﻟله ﻏﻤﮕﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ؛ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺍﻭﻟﯿﺎﯼ ﺍﻭ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﻤﮕﺴﺎﺭﻧﺪ .


❌ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ‌ﻃﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻥ‌ ﻃﻮﺭ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﯾﮏ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ؛ ﺩﻝ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﯽ‌ ﺷﮑﻨﺪ !!


۱ ۲

نوشته هایی که کمی صبر می خواهد برای خواندن و حوصله...
خواهان این که فرهنگ سه خطّی را از هوای سرها دور کنیم...

برای خواندن حوصله بفرماییم...
+ یازهرا سلام الله