تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
📌 نِــــوِشــتِــه هـــــایِ چَــــــنــد خَـــــــطّــی


۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فرهنگ سه خطی» ثبت شده است


❌ﺩﺭﺧﺖ ﻧﺨﻞ ﺩﺭﺧﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺍﺳﺖ ...

❌وقتی نخلی را می خواهند قطع کنند؛ میگویند بکشش !!

❌ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﺎ بیشتر میدانند ﮐﻪ ﭼﻪ میگویم ...

❌ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺧﺖ، ﻧﺒﺎﺕ ﻧﯿﺴﺖ...


بسیار #قابل_تامل

   تحلیلی بر رفتار و کردار اکثر جامعه ی مدنی ایرانی  

  ﻓﺮﻫﻨﮓِ ﺳﻪﺧﻄﯽ !!


ﺟﺎﻣﻌﻪﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺍﻩﻫﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﺭﺍﻩﻫﺎﯼ ﮐﻢ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺧﻠﻮﺗﯽ ﺷﺪﻩ، 

ﺟﺎﻣﻌﻪﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺣﻮﺻﻠﻪﯼ ﺻﺒﺮ ﻭ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥِ ﻫﺪﻓﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺟﺎﻣﻌﻪﯾﯽ ﺍﺳﺘﺘﻮﺳﯽ ﺳﺖ؛

ﺟﺎﻣﻌﻪاﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥِ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥِ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻪ ﺧﻂِ ﺑﺎﻻﯼ ﺍﺳﺘﺘﻮﺱﻫﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ :

ﺟﺎﻣﻌﻪﯼ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ‏«ﻓﺮﻫﻨﮓِ ﺳﻪﺧﻄﯽ»

ما مردمی شده‌ایم لنگه‌ی پینوکیو، که دوست داریم طلاهای‌مان را بکاریم تا درختِ طلا برداشت کنیم. مردمی که... 


نوشته هایی که کمی صبر می خواهد برای خواندن و حوصله...
خواهان این که فرهنگ سه خطّی را از هوای سرها دور کنیم...

برای خواندن حوصله بفرماییم...
+ یازهرا سلام الله