تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
📌 نِــــوِشــتِــه هـــــایِ چَــــــنــد خَـــــــطّــی


۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیاسی» ثبت شده است

از برادر مخملباف تا مِستر مُهمَل باف !!


به دوستی میگفت : میبایستی منبر روحانیون را به پرده سینماها برد تا جوانان مجبور به شنیدن شوند، یا در جایی در مذمت کار کردن با هنرمندان قبل انقلاب گفت، قرآن تکلیف مرا معلوم کرده است .


از غیر مؤمنین برای خودتان دوست نگیرید !! معنی تبری و تولی در اسلام همین است🔵❌ﺑﺴﻢ ﺍﻟﺮﺏ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ


❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﯾﮏ ﻗﺪﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﻇﻬﻮﺭ ...

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻢ، ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺯﯾﺎﺩ !.

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺟﻨﮓ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﮐﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ...

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺟﺒﻬﻪ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﺳﮑﻮﯼ ﭘﺮﺗﺎﺏ ...

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺭﺯﻣﻨﺪﻩﻫﺎ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﻣﯽﺭﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ...

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺷﻬﯿﺪ ؟؟

❌ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻦ ﮔﻞ ﭘﺮﭘﺮ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺁﻣﺪﻩ - ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺏ ﻭ ﺑﻼ ﺁﻣﺪﻩ ...

❌ﮔﻔﺘﻢ : ﺷﻬﺪاء ؟؟
🔵❌پای درددل ﺭﻫﺒﺮ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ :


❌ﻏﺼّﻪ‌ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؛ ﻣﻦ ﺍﺻﻼً ﻧﻤﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻏﺼّﻪ‌ﻫﺎ ﻭ ﻏﻤﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﻨﻢ؛ ﺑﺤﻤﺪﺍﻟله ﻏﻤﮕﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ؛ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺍﻭﻟﯿﺎﯼ ﺍﻭ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﻤﮕﺴﺎﺭﻧﺪ .


❌ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ‌ﻃﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻥ‌ ﻃﻮﺭ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﯾﮏ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ؛ ﺩﻝ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﯽ‌ ﺷﮑﻨﺪ !!


نوشته هایی که کمی صبر می خواهد برای خواندن و حوصله...
خواهان این که فرهنگ سه خطّی را از هوای سرها دور کنیم...

برای خواندن حوصله بفرماییم...
+ یازهرا سلام الله